Общи условия

за ползване и опазване на личните данни, прилагана от хотел „Добруджа“ гр. Добрич.

За да направи възможни резервациите на клиенти на хотел „Добруджа“ хотелът използва Интернет сайта www.hoteldobrudja.com. Резервациите са възможни чрез електронната форма на Интернет сайта, по телефон, факс или по друг начин, който осигурява надеждна връзка с клиента и е достъпен и за двете страни. За да се осъществи резервацията хотел „Добруджа“ се нуждае от лична информация за всеки посетител. Персоналът на хотела уважава личните данни на потребителите и носи отговорност за запазване на тяхната поверителност. Хотелът няма право да предоставя нито свободно, нито платено конфиденциална информация за своите потребители на трети лица.
Хотел „Добруджа“ си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на Интернет сайта си, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно.
С достъпа си до този сайт и резервациите, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу:

Видове информация, която събираме

Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте: вашето име, адрес, телефон, e-mail адрес.
Личните данни се обработват и ползват при стриктно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.
Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим съответните услуги.

Начини на събиране на информация от потребителите
Един от начините, по които хотел „Добруджа“ получава достъп до информация за потребителите, е чрез доброволно предоставяне от тяхна страна на имената и други данни. Друг начин за достъп до лични данни, който хотелът използва, са коментарите в сайта. Чрез тях се разкрива съответният IP адрес и часът на посещение.

Същност на Cookies и начин на действие
Източник на информация за посетителя са и т.нар. бисквитки (Cookies).
Бисквитките представляват малки текстови файлове, локализирани в директориите на браузъра. Те се създават със зареждането на определен уебсайт. При всяко следващо посещение на същия уеб адрес, браузърът изпраща текстовия файл до сървъра на сайта. Бисквитките регулират начина на появяване на различни реклами, обяви, както и функционирането на елементите на сайта.

Разрешаване и деактивиране на файловете
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете. Бисквитките се управляват чрез настройките на браузъра. Различните браузъри използват различни начини за разрешаване и деактивиране на бисквитките, като опциите за тази цел обикновено се намират в менютата Tools или Options. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. За повече информация вижте aboutcookies.org.

Причини хотелът да използва Cookies

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ.
Благодарение на бисквитките, Албена АД улеснява своите потребители при използване на сайта. Анализирането на данните от ежедневните посещения, вкл. чрез услуги като Google Analytics и Google AdSense, позволява редица подобрения по отношение на комуникацията между сайта и посетителите. Например, Cookies дават възможност на потребителите да попадат основно на продукти и услуги, които съответстват на техните интереси
Възможно е обаче бисквитките да се използват за недобронамерени цели. Тъй като съхраняват информация за историята на търсенията и предпочитанията на потребителя, те могат да се използват за „шпионаж“. Налице са обаче продукти, които успешно се справят с този проблем – при прилагане на съответните програми, те маркират бисквитките като подлежащи на изтриване.

С кого споделяме Вашата информация?
Хотел „Добруджа“ не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица. Личната Ви информация може да бъде предоставена на други лица само в случаите, когато това се изисква от закона.

Правила за сигурност на вашите лични данни
За хотел „Добруджа“ сигурността и защитата на личните Ви данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни.
Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри.
Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си.
Използвайте сигурни пароли. Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола.
Хотел „Добруджа“ работи по начин, осигуряващ запазване на сигурността на потребителите на сайта в интернет пространството. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие. Преносът на информация в глобалната мрежа обаче винаги крие рискове. За най-добри резултати по отношение на сигурността е от значение и поведението на потребителя.
Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате www.hoteldobrudja.com за Вашата онлайн резервация и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към Общия регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби.

Събиране, обработка и предаване на лични данни:
По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например при резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, електронен адрес, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката).

Съгласие и използване на данни за посочените цели:
Когато въвеждате лични данни (имена, електронен адрес, телефон), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период. Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Право на информация:
Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за Вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация електронния адрес, посочен от Вас при резервацията. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.